معنی اسم فربود

راست و درست

ریشه اسم فربود

فراوانی اسم فربود

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام فربود ثبت نام شده اند.