معنی اسم فرجود

معجزه، اعجاز

ریشه اسم فرجود

فراوانی اسم فرجود

تا کنون کسی با نام فرجود در گهواره ثبت نام نکرده است.