معنی اسم فرحان

شادان، خندان

ریشه اسم فرحان

فراوانی اسم فرحان

در حال حاضر ۱۹۳ نفر در گهواره با نام فرحان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرحان

من از اون موقع ک فیلم دردسر عظیم نشون میداد از اسم فرحان خوشم اومد و توی دوران عقد بود گفتم اگر یه روز پسر دارشم اسمش فرحان میزارم اابته اسم باباش فرهاد
مامان فرحان
من ک تا یک هفته بعد از زایمان هنوز واسه اسم به تفاهم نرسیده بودیم...روزی ک شوهرم رفت واسه شناسنامه زنگ‌زد گفت بنویسم فرحان منم گفتم اره خیلی خوبه ... ب همین راحتی😂
مامان اقا فرهان
من اسم خودم فرحنازه اسم بابای فرحان هم امین دنبال اسمی بودم که به اسم هردومون بخوره
مامان فرحان
شوهرم از مجردیش عاشق اسم فرحان بود وقتی هم ازدواج کرد گفت اگه پسردارشدیم میزارم فرحان منم دوست داشتم این اسمو قبول کردم
مامان فرحان
من خودم زمانیکه فیلم سینمایی بازمانده رو تلویزیون گذاشت و دیدم از اسم فرحان خیلی خیلی خوشم اومد ... اون موقع هنوز حتی ازدواج هم نکرده بودم ... و چون اسم خودم فرشته هست خواستم به اسم خودم بخوره ... فرحان هم به معنی خوشبختی است که خیلی از معنیش خوشم میاد
مامان فرحان
منن از روی اسم شوهرم فرزین بود فرحان انتخاب کردیم
مامان فرحان
همسرم از مجردی دوست داشته وقتی پس دار شدیم فرحان بزاره انقد که توی خیالمون با بچمون به اسم فرحان صحبت کردیم دیگ منم علاقه مند شدم و فرحان گزاشتیم
مامان فرحان
ب خاطر این که ب فامیلی بخوره اسم بچمون وقتی تو دلم بود تصمیم گرفتیم ک اگه دختر باشه فریما اگه پسر باشه فرحان بزاریم و الان واقعا از داشتن ی پسر ب اسم فرحان خوشحالم
مامان فرحان