معنی اسم فرخ زات

صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت

ریشه اسم فرخ زات

فراوانی اسم فرخ زات

تا کنون کسی با نام فرخ زات در گهواره ثبت نام نکرده است.