معنی اسم فرخ زند

مرکب از فرخ( مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند

ریشه اسم فرخ زند

فراوانی اسم فرخ زند

تا کنون کسی با نام فرخ زند در گهواره ثبت نام نکرده است.