معنی اسم فرساد

حکیم، دانشمند، دانا

ریشه اسم فرساد

فراوانی اسم فرساد

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام فرساد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرساد

معنی فرساد حکیم و دانشمند بود و من دوستش داشتم و اسم پسر اولم فواد بود و به اسم پسر اولم هم میاومد 😍😍😉😉
مامان فرساد