معنی اسم فرشید

دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه

ریشه اسم فرشید

فراوانی اسم فرشید

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام فرشید ثبت نام شده اند.