معنی اسم فرقان

جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم فرقان

فراوانی اسم فرقان

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فرقان ثبت نام شده اند.