معنی اسم فرمهر

دارای شکوه و عظمتی چون خورشید

ریشه اسم فرمهر

فراوانی اسم فرمهر

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام فرمهر ثبت نام شده اند.