معنی اسم فرناد

پایان و پایاب

ریشه اسم فرناد

فراوانی اسم فرناد

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فرناد ثبت نام شده اند.