معنی اسم فرهمند

دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجازا به معنای باهوش ، خردمند ، دانا

ریشه اسم فرهمند

فراوانی اسم فرهمند

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فرهمند ثبت نام شده اند.