معنی اسم فرهود

پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است

ریشه اسم فرهود

فراوانی اسم فرهود

در حال حاضر ۲۹ نفر در گهواره با نام فرهود ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرهود

سفید رو بودنش،بعدش اینکه اوایل صورت گرد و نازی داشت،فرهود به معنی پسر سفید رو و چاق هست.
مامان فرهود
من قبل از اینکه ازدواج کنم یه رمان خوندم که اسم شخصیت اصلی داستان فرهود بودش...بعدا که باردار شدم پدرش گفت هر اسمی که خودت بذاری من قبول میکنم.تا اینکه خدا بهمون یه پسر داد من اسمشو گذاشتم فرهود که با شهرتش هم ست شد فرهود فروهی...و اینکه معنی اسمشم یعنی مرد درشت هیکل و زیبا صورت..
مامان فرهود