معنی اسم فریبرز

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم فریبرز

فراوانی اسم فریبرز

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام فریبرز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فریبرز

بابا جونش دوست داشت چون میگفت هم ایرانی هم اسمش بزرگ
مامان فریبرز