معنی اسم فریمند

صاحب زیبایی و شکوه

ریشه اسم فریمند

فراوانی اسم فریمند

تا کنون کسی با نام فریمند در گهواره ثبت نام نکرده است.