معنی اسم فری توس

از نامهای باستانی

ریشه اسم فری توس

فراوانی اسم فری توس

تا کنون کسی با نام فری توس در گهواره ثبت نام نکرده است.