معنی اسم قازان

پادشاه مغولی ایران

ریشه اسم قازان

فراوانی اسم قازان

تا کنون کسی با نام قازان در گهواره ثبت نام نکرده است.