معنی اسم قدرت

توانایی ، توان ، سلطه و نفوذ

ریشه اسم قدرت

فراوانی اسم قدرت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام قدرت ثبت نام شده اند.