معنی اسم لهراسب

لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم لهراسب

فراوانی اسم لهراسب

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام لهراسب ثبت نام شده اند.