معنی اسم لهراسپ

صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم لهراسپ

فراوانی اسم لهراسپ

تا کنون کسی با نام لهراسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.