معنی اسم ماراسپند

کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

ریشه اسم ماراسپند

فراوانی اسم ماراسپند

تا کنون کسی با نام ماراسپند در گهواره ثبت نام نکرده است.