معنی اسم محبوب

دوست داشتنی، مورد محبت

ریشه اسم محبوب

فراوانی اسم محبوب

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام محبوب ثبت نام شده اند.