معنی اسم مهران

مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم مهران

فراوانی اسم مهران

در حال حاضر ۱۳۹ نفر در گهواره با نام مهران ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهران

هیچی،فقط ب فامیلش میخورد،و من وهمسرم عاشق اسمش شدیم
مامان مرسانا جوؤون
توی ۸ماهگی قطعی شد معنی صبور و بردبار بودنش برام جذاب بود
مامان حلما کریمی
اسمی ک خودم میخاستم نشداسمشوداییش انتخاب کردماهم گذاشتیم
مامان مهران
منو همسرم بعداز5سال تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم ولی از سال اولی که خونه دارشدیم اسم بچه مونو انتخاب کردیم هردو عاشق اسم مهران بودیم
مامان مهران