معنی اسم مهرداد

داده خورشید

ریشه اسم مهرداد

فراوانی اسم مهرداد

در حال حاضر ۲۵۳ نفر در گهواره با نام مهرداد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهرداد

انتخاب اسم مهرداد از همون اول به عهده من گذاشته شده بود ولی من هم از خانواده همسرم و هم خانواده خودم مشورت میگرفتم.اسم مهرداد قرار بود مهراد گذاشته بشه از اونجایی که تلفظ این اسم برای پدر شوهرم کمی سخت بود مهرداد رو انتخاب کردم.مهرداد یعنی زاده مهر،فرزند خورشید و همینطور اسم معروفترین پادشاه اشکانی است
مامان مهرداد
وقتی فهمیدم دختر دارم تو سه ماهگی بارداریم رفتیم لغت اسم دختران ایرانی رو گرفتیم از اسم آرنیکا خوشمون اومد وانتخاب کردیم و به بقیه هم گفتیم به معنی دختر نجیب آریایی ومعنی دیگه اشم گلی در کوهستان که فقط بهار می روید....🤩
مامان آرنیکا
چون من و همسرم دوتاییمون اول اسممون(م)هست دوست داشتم بچمون هم از (م)باشه از اول اسم مهرداد رو دوست داشتم و اسم گل پسرمون و گذاشتیم مهرداد😍
مامان مهرداد
پسرم چون مهربدنیااومد اسمشوگذاشتم مهرداد یعنی زاده خورشید اسم اصیل ایرانیه
مامان مهرداد
شوهرمن همیشه اسم مهردادو دوست داشت ولی خانواده شوهرم و خانواده خودم از قضا بام از اسم رضا خوششون میومدهمیشه هم ب شوهرم میگفتن باید اسمشو رضا بزاری ماهم سکوت کردیم و چیزی نگفتیم روز زایمانم شوهرم به همه گفته بود ک اسمشو مهرداد گذاشتم منم از این اسم خوشم میومد زاده خورشید خورشید عدالت اسم یکی از پادشاهان ایرانی
مامان اقـا مهرداد
من رو اسم دخترم خیلی حساس بودم وقتیکه فهمیدم بچه ام دختره دنبال یه اسم بامعنی ومفهوم وهمچنین اسمی که به اسم داداشش که ابوالفضل جانم بود بخوره میگشتم، خیلی اسم انتخاب کردیم ولی نشدچون اسم پسرمومن خودم انتخاب کرده بودم براهمینم اینوگذاشتم بعهده ی همسرم، همسرم هم گفت یه شب مونده دخترمون بدنیابیادمیگم سوپرایزبشی، برادرشوهرمم به شوهرم گفت من دوست دارم انتخاب کنم، هیچی سب آخر بارداریم تو بیمارستان ساعت ۴صبح بمن زنگ زدن دقیقا ۸صبح باید میرفتم اتاق عمل،هیچی دیگه ۴صبح زنگ زدن بمن گفتن اسموبرادرشوهرم انتخاب کرده گفتم چیه گفتن ارغوان خیلی خوشم اومدیه اسم بایه معنی خوب واسمی اصیل ولی قشنگ،خیلی اسمشودوست دارم وازشوهروبرادرشوهرم ممنونم که انتخابش کرده خوب حتمابراش خیلی ارزشمندبودبچه ام که وقت گذاشت وگذشت واسم خوب انتخاب کرد
مامان ارغوان