معنی اسم میرزا

میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده

ریشه اسم میرزا

فراوانی اسم میرزا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام میرزا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم میرزا

من قرار بود اسم کوچلومو بزارم مانی اما تو سه ماهگی ایست قلبی کرد بعد هشت نه ماه با چه مصیبتی بار دار شدم سرشم خیلی سختی کشیدم بعد قرارشد اسم اینو بزاریم سامی پدرش گفت یاد مانی میفتم گریه کرد گفت بزاریم سامیار گذاشتیم سامیار ب معنی کبیسه ی زرو سیم تو مجاز یعنی ثروتمند ضمن اینکه اسم اصیل ایرانیه
مامان سامیار
من وقتی فهمیدم باردارم همش اسم دختر انتخاب میکردم چون دختر دوست دارم.بعد از مشخص شدن جنسیت دیگه باید اسم پسرونه برای گا پسرم انتخاب میکردم.هر اسمی به همسرم میگفتم میگفت نه ولی خودشم نظری نداشت و میگفت تو انتخاب کن من تایید کنم😑یه روزی اسم مهدیار 😍به ذهنم رسید شوهرم میگفت اسم با معنی و جدید انتخاب کن واسمی باشه که عجیب غریبم نباشه که هرکی شنید بگه دختره یا پسر.وقتی گفتم مهدیار با ذوق تایید کرد و دیگه اسم گلم پسرم قطعی شد.بیشتر هم از معنی یار مهدی خوشمون اومد ویه معنی ایرانی هم داره نگهبان سرزمینم😍
مامان مهدیار