معنی اسم میکاییل

معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند

ریشه اسم میکاییل

فراوانی اسم میکاییل

در حال حاضر ۱۳۲ نفر در گهواره با نام میکاییل ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم میکاییل

میکاییل ،،،اسم فرشته روزی رسان خداست.ازوقتی فهمیدم باردارم به زندگی امیدوارترشدم رزق وروزی برامون واقعاتغییرکرد فضای خونمون گرم شد.این شدتصمیم گرفتم میکاییل انتخاب کنم چون واقعا باخودش روزی اورد
مامان میکاییل