معنی اسم نادر

آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس سلسله افشاریه

ریشه اسم نادر

فراوانی اسم نادر

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام نادر ثبت نام شده اند.