معنی اسم ناصح الدین

پنددهنده در دین

ریشه اسم ناصح الدین

فراوانی اسم ناصح الدین

تا کنون کسی با نام ناصح الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.