معنی اسم ناصر

نصرت دهنده، یاری کننده

ریشه اسم ناصر

فراوانی اسم ناصر

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام ناصر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ناصر

ناصر اسم پدرشوهرم بوده،معنی یاری دهنده رو دوست دارم
مامان ناصر