معنی اسم نصرالله

یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه، نصرالله منشی

ریشه اسم نصرالله

فراوانی اسم نصرالله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام نصرالله ثبت نام شده اند.