معنی اسم نصرت الله

یاری خداوند

ریشه اسم نصرت الله

فراوانی اسم نصرت الله

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام نصرت الله ثبت نام شده اند.