معنی اسم نعیم

نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت

ریشه اسم نعیم

فراوانی اسم نعیم

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام نعیم ثبت نام شده اند.