معنی اسم نهام

آهنگر ، نجار ، همچنین راهب دیر نشین

ریشه اسم نهام

فراوانی اسم نهام

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام نهام ثبت نام شده اند.