معنی اسم نواب

عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می شد ، روحانی ، فعال سیاسی و رهبر جمعیت فدائیان اسلام که در سال هزار و سیصد و سی و چهار دستگیر و اعدام شد.

ریشه اسم نواب

فراوانی اسم نواب

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام نواب ثبت نام شده اند.