معنی اسم نوتاش

همیشه، دایم

ریشه اسم نوتاش

فراوانی اسم نوتاش

تا کنون کسی با نام نوتاش در گهواره ثبت نام نکرده است.