معنی اسم نوح

معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم نوح

فراوانی اسم نوح

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام نوح ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نوح

من و همسرم از اول تصمیم داشتیم اگه خدا بهمون پسر داد اسم پیامبران رو براش انتخاب کنیم. وقتی فهمیدم پسر دارم من اسم یونس رو انتخاب کردم همسر جان اسم نوح رو انتخاب کرد وقتی به نتیجه نرسیدیم همسرم پیشنهاد جالبی داد و گفت هر دو اسم روی برگه بنویس و خودت یکی رو بردار هر اسمی‌ انتخاب کردی همون رو اسم گل پسرمون می گذاریم و اسم نوح دراومد
مامان نوح