معنی اسم نوشاب

آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات

ریشه اسم نوشاب

فراوانی اسم نوشاب

تا کنون کسی با نام نوشاب در گهواره ثبت نام نکرده است.