معنی اسم نوشیار

یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه

ریشه اسم نوشیار

فراوانی اسم نوشیار

تا کنون کسی با نام نوشیار در گهواره ثبت نام نکرده است.