معنی اسم نوین

تازه، جدید

ریشه اسم نوین

فراوانی اسم نوین

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام نوین ثبت نام شده اند.