معنی اسم نیاک

پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است

ریشه اسم نیاک

فراوانی اسم نیاک

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام نیاک ثبت نام شده اند.