معنی اسم نیشام

نام فرشته نگهبان آذرخش

ریشه اسم نیشام

فراوانی اسم نیشام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام نیشام ثبت نام شده اند.