معنی اسم نیکاو

مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است.آب شفاف و گوارا

ریشه اسم نیکاو

فراوانی اسم نیکاو

تا کنون کسی با نام نیکاو در گهواره ثبت نام نکرده است.