معنی اسم هابیل

معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع)

ریشه اسم هابیل

فراوانی اسم هابیل

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هابیل ثبت نام شده اند.