معنی اسم هاتف

نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر معروف قرن دوازدهم، هاتف اصفهانی

ریشه اسم هاتف

فراوانی اسم هاتف

در حال حاضر ۴۳ نفر در گهواره با نام هاتف ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هاتف

چون که اسم پسر بزرگترم یوسف بود ، بااخرین حرف اسم پسرم اسم دخترما فاطمه گذاشتیم وبا اخرین حرف اسم دخترم هاتف را انتخاب کردیم .باشوهرم تصمیم گرفتیم یک خلاقیت جدیدی باشه ،چرا همیشه اسم ها بایداولش بایک حرف شروع بشه ؟مابا آخر حرف اسم بچه اولیمون اسم بچه بعدی مونا انتخاب کردیم واسم همشونا خیلی دوست داریم....اسم هاتف هم یعنی فرشته وحی که صداش هست ولی خودش دیده نمیشه
مامان هاتف
هاتف جون چون پسر دوم من هست، من و پدرش تصمیم گرفتیم که اسمش با پسر اولمون همخوانی داشته باشه و به فامیلش هم بیاد اسم پسر اولمون عارف هست و به خاطر همین هاتف را انتخاب کردیم تا هر دو اسم هم‌آوا باشند.
مامان هاتف
پسر کوچولوی مامان هاتف جانم ، یعنی منادی حق
مامان هاتف