معنی اسم هادی

هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیامبر(ص) و امام علی نقی(ع)

ریشه اسم هادی

فراوانی اسم هادی

در حال حاضر ۱۷۲ نفر در گهواره با نام هادی ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هادی

اسم هادی رو دخترم که سه ساله هس انتخاب کرد .
مامان هادی
اسم پدر خدا بیامرزمه
مامان هادی