معنی اسم هاران

معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع)

ریشه اسم هاران

فراوانی اسم هاران

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هاران ثبت نام شده اند.