معنی اسم هارون

معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع)

ریشه اسم هارون

فراوانی اسم هارون

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام هارون ثبت نام شده اند.