معنی اسم هاووش

امت - پیروان یک پیامبر

فراوانی اسم هاووش

تا کنون کسی با نام هاووش در گهواره ثبت نام نکرده است.