معنی اسم هایکا

آرام ، مرموز ، از اسطوره های کردستان

ریشه اسم هایکا

فراوانی اسم هایکا

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام هایکا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هایکا

چون به معنی ارامشه
مامان هایکا