معنی اسم هستیار

احساس کنندة، ادیب

ریشه اسم هستیار

فراوانی اسم هستیار

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام هستیار ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هستیار

سلام.من خودم اسمم هستی ....ومعنی هستیار درزبان کوردی یعنی باهوش....ودوم یعنی یارهستی.....یارمادرش..
مامان هستیار
واقعیتش همون یارهستیش...حتا اگ دخترم هم بود اسمشو میزاشتم هستیا ۲۲سالمه فک کنم کودک درونم فعاله هنوزز خخخ
مامان هستیار