معنی اسم هلمت

حمله، هجوم

ریشه اسم هلمت

فراوانی اسم هلمت

تا کنون کسی با نام هلمت در گهواره ثبت نام نکرده است.